Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií v pod kategórií Obchodných podmienok.

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 29,00 EUR
skladom
naša cena 26,00 EUR
skladom
naša cena 3,80 EUR
skladom

NOVINKY

arr3Nerezová panvica + chránič plameňa a ohniskoNerezová panvica na grilovanie + chránič plameňa a ohnisko Grilovacia súprava na grilovanie mäsa,... arr3Nerezová panvica na grilovanie + kovová kotlina 36 cmNerezová panvica na grilovanie + kovová kotlina 36 cm + obracačka a vareška   Grilovacia súprava... arr3Panvica na grilovanie 41 cmNerezová grilovacia panvica, priemerom 41 cm Univerzálna nerezová panvica na grilovanie mäsa,... arr3Liatinový plynový horák (varič) 9 kWCeloliatinový veľkokapacitný horák (varič) na propán-bután s plynulou reguláciou výkonu. Horák je... arr3Liatinový plynový varič (horák) 9 kWJednohorákový varič s liatinovým horákom na propán bután a plynulou reguláciou výkonu, vhodný pre...

KONTAKTY

enet corp s.r.o
Priekopnícka 24
821 06 Bratislava
tel: tel: E-shop: 0905 580 562
info(a)grillshop.sk
Sklad / Osobný odber /
Reklamácie: Tel: 0948 695 231, 0948 212 600

Obchodné podmienky » Obchodné a dodacie podmienky
Obchodné a dodacie podmienky

Všetky zadané objednávky sú považované za záväzné, keď sú vyplnené všetky požadované informácie pre doručenie zásielky.

 • Štandardná doba expedície predstavuje 1 - 3 pracovné dni, v prípade dodania mimo územia Slovenskej Republiky 1 - 7 pracovné dni.
 • V prípade nedostupnosti produktu je táto informácia zobrazená v detailoch. Pokiaľ požadovaný sortiment skladom nie je, je zákazník na túto skutočnosť upozornený.
 • Vo vlastnom záujme prosím uvádzajte platnú e-mailovú adresu alebo telefón, aby sme Vás mohli pri prípadných problémoch s dodaním kontaktovať.
 • Všetky zásielky sú štandardne zasielané na dobierku, ak nie je dohodnuté inak. Poštovné a balné predstavuje tarifu, ktorá je zobrazená pri dokončovaní objednávky v nákupnom košíku.
 • Ak zákazník objedná tovar do zahraničia a uplatni si poštovné v rámci Slovenskej republiky, automaticky sa poštovné zmení na cenu platnú pre zahraničie!
 • Ceny sa odvíjajú podľa platného cenníka pošty a kuriéra.
 • Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy:
 • 1) Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").
 • 2) Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
 • 3) Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.
 • 4) Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky.
 • 5)V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho alebo poštovou poukážkou, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.
Práva a povinnosti predávajúceho:

1) Predávajúci je povinný vybaviť záväznú objednávku a odoslať a dodať objednaný tovar na adresu kupujúceho v termíne uvedenom v dodacích podmienkach. Objednávka sa stáva záväznou po jej zadaní do objednávkového systému.

 • 2) Predávajúci je povinný dovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).
 • 3) Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v prípade, že nie je schopný tovar dodať v požadovanom množstve. V takom prípade je povinný kupujúceho o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať na jeho e-mailovú adresu, resp. telefón.
 • 4) Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.ň
 • 5) Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení.
 • O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
Práva a povinnosti kupujúceho:

1) Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky.

 • 2) Kupujúci je povinný pravdivo uviesť v objednávkovom formulári všetky položky označené predávajúcim ako povinné.ň
 • 3) Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu, ktorá mu bola oznámená ešte pred odoslaním záväznej objednávky.
 • 4) Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o prípadných zistených vadách. Pri reklamácii sa riadi reklamačným poriadkom predávajúceho.
 • 5) Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu.
 • 6) Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva ruší.
 • Predávajúci je povinný:
 • - prevziať tovar späť,
 • - vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 • 7) Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, v prípade, že:
 • - produkt nebol vrátený v pôvodnom 100% stave, bol poškodený
 • - produkt bol reklamovaný v stave, kedy nie je schopný opätovného predaja
 • - prišlo k poškodeniu tovaru nesprávnou manipuláciou zo strany kupujúceho
 • - produkt bol poškodený vlastným neopatrným zaobchádzaním
 • - obsah produktu neobsahuje všetky dodané časti
 • 8) Kupujúci je povinný nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.
 • 9) Pokiaľ chce zákazník uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, musí vrátiť tovar viditeľne neponičený, v originálnom, neporušenom obale a so všetkými dodanými náležitosťami, ako je návod na použitie a kompletné príslušenstvo.
 • Tovar nemožno vrátiť na dobierku, nebude prijatá. Tovar je nutné vrátiť v originálnom obale, do zásielky je potrebné vložiť písomnú správu oznamujúcu Vaše odstúpenie od zmluvy, kópiu faktúry, ako aj informáciu, akým spôsobom požadujete vrátenie peňazí - poštovou poukážkou, prevodom na bankový účet a pod. Pokiaľ si želáte vymeniť tovar za iný, je potrebné uviesť za aký. Pri splnení týchto podmienok bude kupujúcemu vrátená finančná čiastka za vrátený tovar alebo tovar vymenený. Pri nesplnení niektorých z vyššie uvedených podmienok nebudeme schopní akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielateľa späť.
Dodacie a platobné podmienky:

1) Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Dodaný tovar má dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej doby trvanlivosti kontaktuje pred dodaním predávajúci telefonicky alebo e-mailom kupujúceho a tovar dodá až po súhlase kupujúceho.

 • 2) Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie.
 • 3) Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.
 • 4) Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
 • 5) Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
 • 6) V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo.
 • 7) Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
 • 8) Spôsoby platieb: V hotovosti pri prevzatí tovaru na pobočke, Platba na dobierku (spoplatnená), Platba na účet,
 • Kúpna cena:
 • 1-1) Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni alebo skladu predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru (spoplatnená), dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby (spoplatnená).
 • 1-2) V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
 • 1-3) Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

1-4) V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 • 1-5) V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.
 • 1-6) V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.
 • 1-7) Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.
 • Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare:
 • 1) Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare.
 • 2) Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
 • Záverečné ustanovenia:
 • 1) Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 • 2) V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 • 3) V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu.
 • 4) Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ resp. prostredníctvom listových zásielok.
 • 5) Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.
 • 6) Kupujúci zadaním objednávky zároveň potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito nákupnými podmienkami.
 • 7) Dodávané produkty zostávajú majetkom našej spoločnosti až do okamihu ich plného uhradenia zo strany zákazníka.
Prinášame Vám presné znenie zákona, ktorého je povinný sa držať ako kupujúci, tak aj predávajúci:

MOŽNOSTI ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

 • Možnosti odstúpenia od zmluvy podľa §12 zákona číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých predpisov.
 • 1) Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní
  odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10.
 • 2) Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
 • 3) Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
 • 4) Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný:
 • a) prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby,b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu
  zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 • 5) Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
 • a) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 1 až 3,
 • b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
 • d) predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil, e) predaj novín, časopisov a periodickej tlače,
 • f) lotérie a iné podobné hry.
 • 6) Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi pôžičku na kúpu tovaru alebo na poskytnutie služby alebo ak takú pôžičku poskytla spotrebiteľovi tretia osoba na základe zmluvy s predávajúcim, odstúpením od zmluvy o predaji sa od začiatku zrušuje aj zmluva o poskytnutí pôžičky. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia nie je tým dotknuté.
 • POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO
 • Podľa §10 ods. 1 zákona číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je predávajúci pri zásielkovom predaji povinný pred uzavretím zmluvy na diaľku súčasne s ponukou tovaru alebo služby spotrebiteľovi oznámiť:
 • a) svoju totožnosť, trvalý pobyt a živnostenské oprávnenie, ak zásielkový predaj vykonáva fyzická osoba, obchodné meno a sídlo, ak zásielkový predaj vykonáva právnická osoba,
 • b) opis tovaru alebo služby,
 • c) cenu tovaru alebo poskytnutej služby,
 • d) dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru,
 • e) platobné podmienky,
 • f) poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy,
 • g) cenu za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa cena určuje inou ako základnou sadzbou,
 • h) lehotu, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny,
 • i) minimálnu lehotu, na ktorú možno zmluvu uzavrieť, ak ide o zmluvu o predaji tovaru alebo o poskytnutí služby, ktoré sa dodávajú alebo vykonávajú nepretržite alebo opakovane.

ĎALŠIE ZMLUVNÉ PODMIENKY

 • Ďalšie zmluvné podmienky podľa §13 zákona číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 1) Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu
  poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.
 • 2) Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný
  nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb.
 • 3) Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.
 • OCHRANA ÚDAJOV
 • Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. Prevádzkovateľ tohto internetového obchodu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov". Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky. Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ tohto internetového obchodu súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.


Orgán dozoru:

 

Prípadné spory medzi enet corp, s.r.o a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia.

Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na enet corp, s.r.o pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.


Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 31.1.2016 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Tel. č.: 02/ 58272 172-3

Fax č.: 02/ 58272 170

http://www.soi.sk/

 


ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV (ARS)

 

 

1. Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu v prípade, ak má pocit, že predávajúci porušil

jeho práva alebo nevybavil reklamáciu k spokojnosti spotrebiteľa. Ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu

porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako

30 dní spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho

riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. Podľa

§3 zákona 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Medzi subjektmi ARS má

spotrebiteľ právo voľby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015

Z.z.

 

 

2. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR

http://www.mhsr.sk/. Na uvedenej stránke sú zverejnené aj ďalšie dôležité informácie o alternatívnom

riešení sporov pre spotrebiteľov.

 

 

3. V prípade predaja tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy

uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má spotrebiteľ tiež právo obrátiť sa na

predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na infor@grillshop.sk), ak nie je spokojný so

spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho

práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania,

spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia

sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené

právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa

§12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho

riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

4. Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a

spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov,

ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR.

 

Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3

citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1

citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS,

maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich

podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný

všeobecný alebo rozhodcovský súd.

Veľkosti a rozmery produktov

 

UPOZORNENIE!!


Všetky veľkosti (rozmery) kotlíkov, chráničov plameňa, kotlín atď...su len orientačné!! Veľkosti (rozmery) sa rozlišujú podľa výrobcu!!

 

Fotografie produktov uvedené v e-shope sú ilustračné, skutočná podoba produktu sa môže líšiť od vyobrazenia na fotografii v e-shope.